Muslimska fundamentalister röstar vänster

DET GODA SAMHÄLLET

Mohamed Omar

I tretton år bodde jag i ett utanförskapsområde, det vill säga ett område som präglas av en hög andel utomeuropeiska invandrare, bidragsberoende, kriminalitet och islamisering. Dessa områden är de som kommit längst i den mångkulturella processen och de visar oss hur Sverige som helhet kommer att se ut om processen fortsätter. Det är inte svårare än så.

Området jag bodde i hette Gottsunda och ligger utanför Uppsala. Där röstar majoriteten vänster. Gottsunda-Blomdahls väg röstade 57,9% socialdemokraterna, 16,4% vänsterpartiet. Socialdemokraterna är ett gigantiskt parti. Det fanns också en källarmoské på min gård. Där pratade man gärna politik. Men det handlade mest om hemländerna. Och Palestina, alltid Palestina. Det var underförstått att som muslim måste man hata Israel och sympatisera med palestinierna. Det har sedan länge blivit en del av religionen och identiteten som muslim. Det står inte i Koranen att du blir otrogen, ”kafir”, om du försvarar Israel, men…

View original post 764 more words

Advertisements